dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 5

Hình ảnh hoạt động mới

2/24/2017 3:18:00 PM

hinh hoat dong

2/21/2017 2:01:34 PM

Hướng dẫn

7/8/2016 4:06:16 PM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GD KNS

5/13/2016 9:21:34 AM

TIN HỌC CĂN BẢN - P1- ST

5/13/2016 9:11:57 AM

Bài tập logo có lời giải 2

4/14/2016 3:18:29 PM

Bài tập logo có lời giải 1

4/14/2016 3:18:11 PM

Bài tập logo có lời giải 2

4/14/2016 3:07:33 PM

Bài tập logo có lời giải 1

4/14/2016 3:07:01 PM

Khánh thành (Dầu Khí)

2/15/2016 5:05:29 PM

Khánh thành (Dầu Khí)

2/15/2016 5:03:38 PM

Khánh thành (Dầu Khí)

2/15/2016 5:01:40 PM

Khánh thành (Dầu Khí)

2/15/2016 4:59:44 PM

CƠ CẤU

11/23/2015 9:28:04 PM

hinh tin hoc lop 5

10/19/2015 10:06:22 AM

hinh tin hoc lop 5

10/19/2015 10:05:28 AM

hinh tin hoc lop 5

10/19/2015 10:04:47 AM

hinh tin hoc lop 5

10/19/2015 10:01:36 AM

vẽ trên máy tính không wecom

10/16/2015 9:18:39 AM

vẽ trên máy tính không wecom

10/16/2015 9:17:14 AM

vẽ trên máy tính không wecom

10/16/2015 9:16:04 AM

hình ảnh khai giảng

10/7/2015 2:19:03 PM

Ảnh

10/1/2015 3:27:09 PM

cách đưa ảnh

9/7/2015 7:56:18 AM

Chao mung nam hoc moi

9/2/2015 9:56:42 PM

Bồi Dưỡng Chính Trị Hè 2015

8/26/2015 10:19:42 AM