dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hình học 10

hướng dẫn vẽ elip

6/10/2010 9:44:56 PM

Hyperbol - P8

3/26/2010 1:57:30 PM

Hyperbol - P7

3/26/2010 1:50:07 PM

Hyperbol - P6

3/26/2010 1:43:02 PM

Phương trình đường tròn - P5

3/24/2010 12:09:09 AM

Phương trình đường tròn - P4

3/24/2010 12:01:48 AM

Conic

1/27/2010 11:50:24 PM

Dạy tiết 1-2 hình 10

11/12/2009 7:46:10 PM

Vẽ Elip

11/2/2009 12:41:04 AM

Vẽ Elip theo kích thước

11/2/2009 12:40:34 AM

Elip - Đường tròn

11/2/2009 12:40:15 AM

Đường tròn - Elip

11/2/2009 12:39:54 AM

Cách dựng hiệu hai vector

11/1/2009 9:06:06 PM

Quy tắc cộng vector

11/1/2009 9:05:17 PM

Cộng 3 Vetor

10/26/2009 11:22:07 PM

Cộng 2 vector

10/26/2009 11:21:16 PM

Giáo án Elip

10/11/2009 5:28:56 PM

Hypebol

10/1/2009 7:16:01 AM

Elip

9/28/2009 6:56:03 AM

Định lý hàm số sin

9/11/2009 5:18:08 PM

Phép cộng vector (Flash)

8/12/2009 12:41:08 AM

12»