dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hình học 9

Cung chứa góc (?2 sgk/84)

9/1/2015 6:23:18 PM

Ban do tu duy(chuong I) Hinh 9

10/24/2013 10:24:49 PM

SĐTD TỨ GIÁC

11/5/2012 10:34:31 PM

Hình 111-bài 36-trang 126

4/23/2012 8:21:57 PM

Hình 110-bài 35 trang 126

4/23/2012 8:20:09 PM

Hình 120(bài 45-trang 131)

4/23/2012 9:45:17 AM

Hình 118c(bài 43-trang 130)

4/23/2012 9:44:20 AM

Hình 118b(bài 43-trang 130)

4/23/2012 9:43:21 AM

Hình 118a(bài 43 -trang 130)

4/23/2012 9:42:14 AM

Tạo hinh nón cụt

4/7/2012 9:45:06 AM

Tạo hình nón cụt

4/7/2012 8:44:32 AM

Tạo hình nón

4/7/2012 8:31:45 AM

Tạo hình cầu

4/7/2012 8:25:32 AM

Tạo hình trụ

4/7/2012 8:20:46 AM

Cắt hinh trụ

4/7/2012 8:16:46 AM

Cắt hinh trụ

4/7/2012 8:12:51 AM

Ban do tu duy chuong I - dai so 9

11/10/2011 9:38:58 AM

Đáp án thi vào 10 Toán 2011

7/14/2011 1:26:53 PM

mobius

12/29/2010 1:36:26 PM

dựng hình

12/29/2010 1:35:30 PM

tam giac

12/29/2010 1:32:56 PM

euclide

12/29/2010 1:28:43 PM

bai 4

12/12/2010 8:25:12 PM

12»