dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hình học 8

Dựng hình thang cân (Compas)

8/5/2015 5:15:49 PM

Dựng hình vuông

8/5/2015 12:28:46 PM

Vẽ hình thang (sgk/82)

7/17/2015 3:39:20 PM

Định lý Ce-Va

6/30/2015 9:15:05 AM

BDTD hinh chu nhat

11/20/2012 8:30:57 AM

SDTD HINH VUONG

11/16/2012 3:25:10 PM

SDTD HINH THOI

11/16/2012 3:24:45 PM

SDTD HINH CHU NHAT

11/16/2012 3:23:46 PM

Dau hieu nhan biet

11/17/2011 10:42:38 AM

giải giúp em với

6/26/2011 7:00:29 PM

Hình thang

3/8/2011 7:16:03 PM

Bản đồ tư duy đinh lí TaLets

11/25/2010 12:10:13 AM

8a-nghia thai 2

10/31/2010 6:32:52 AM

8a-Nghia thai

10/31/2010 6:30:16 AM

On tap Chuong III

4/26/2010 7:42:58 AM

On tap chuong II

4/26/2010 7:40:49 AM

On tap Chuong I

4/26/2010 7:39:07 AM

Hinh thoi (cua sat)

4/26/2010 7:35:54 AM

Doi xung tam

4/26/2010 7:31:50 AM

Bai 12_ Hinh vuong

4/26/2010 7:21:46 AM

Bai 11_ HInh thoi

4/26/2010 7:17:48 AM

Dien tich hinh thang

4/25/2010 9:55:36 PM

Hinh chop deu va hinh chop cut deu

4/25/2010 9:43:04 PM

Hinh chu nhat quay=_Hinh Tru

4/25/2010 9:15:23 PM

Hinh lang tru dung

4/25/2010 9:11:32 PM

The tich cua hinh chop deu

4/25/2010 9:00:43 PM

hinh chu nhat

4/25/2010 8:33:50 PM

The tich cua hinh lang tru dung

4/25/2010 8:28:55 PM

123»