dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hình học 7

Trống đồng Đông Sơn

9/28/2015 11:51:37 AM

Ứng dụng Định lí Pytago

3/19/2012 7:38:38 PM

Ma trận

3/13/2012 8:28:15 PM

Py-ta-go

12/29/2010 2:01:14 PM

Định li Pytago-ghép hình 2

11/12/2010 5:26:45 PM

Đi qua cửa (Pytago)

11/12/2010 5:26:20 PM

Định li Pytago-Cắt ghép hinh 1

11/12/2010 5:25:55 PM

Bài tập củng cố Pytago

11/12/2010 5:23:50 PM

Đi bộ (Pytago)

11/12/2010 5:23:17 PM

Pytago

11/12/2010 5:22:56 PM

Đi bộ (Pytago)

11/12/2010 5:22:15 PM

Đia qua cửa ( Pytago)

11/12/2010 5:21:38 PM

Thuc hanh ngoai troi

4/26/2010 8:22:08 AM

Tinh chat cua duong trung truc

4/26/2010 8:18:52 AM

Hai tam giac bang nhau

4/26/2010 8:15:04 AM

Hai goc doi dinh

4/26/2010 8:08:23 AM

Đồng hồ

12/2/2009 7:10:46 PM

Định lý Py-ta-go

11/15/2009 12:10:05 PM

Củng cố tiết 25 hình 7

11/13/2009 11:48:55 PM

Hai goc doi dinh_HH7

7/27/2009 6:32:14 PM

Minh họa bài 43 hình học 7

3/9/2009 1:03:15 PM

dong_ho_dem_nguoc

3/9/2009 1:01:03 PM

12»