dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Các thí nghiệm

Tác dụng khí clo với photpho

1/5/2016 12:28:44 AM

ppp

7/6/2015 6:54:02 AM

hjhjhj

5/9/2015 7:51:30 PM

Công chúng

4/27/2015 9:48:13 PM

trí tuệ

4/27/2015 9:47:34 PM

Lòng tin

4/27/2015 9:46:50 PM

CaO + H2O

8/19/2014 9:52:54 AM

Halloween

10/27/2013 8:03:09 PM

Kim loại tác dụng với axit

10/24/2013 9:10:40 AM

P + Oxi

10/24/2013 9:10:12 AM

Săt td HCl

9/26/2013 10:09:57 AM

Cu+H2SO4 đặc

9/26/2013 10:09:39 AM

Fe+HNO3 dac nong

9/26/2013 10:09:18 AM

Nhận biết muối Nitrat

9/26/2013 10:09:01 AM

Thí nghiệm phát hiện ra proton

11/5/2010 10:38:13 PM

DIEU CHE CLO

10/16/2010 4:41:48 PM

Phản ứng HCHO+Ag2O.

9/19/2010 4:54:01 PM

Phản ứng C2H4 +O2.

9/19/2010 4:53:27 PM

Phản ứng Protit chuyển màu

9/19/2010 4:52:38 PM

P2O5 + H2O

9/8/2010 11:09:04 AM

Phản ứng điều chế C2H2

6/29/2010 8:38:58 PM

Thí nghiệm về nước Giaven

6/29/2010 8:38:32 PM

Phản ứng giữa Cl2 với H2O

6/29/2010 8:38:20 PM

Phản ứng C6H6+Cl2

6/29/2010 8:38:00 PM

VIDEO Cấu tạo phân tử CH4

6/29/2010 8:37:43 PM

VIDEO Cấu tạo phân tử C2H2

6/29/2010 8:37:28 PM

PHẢN ỨNG AMONIAC - OXI

6/29/2010 8:37:14 PM

Phản ứng Fe + Clo

6/29/2010 8:36:59 PM

Phản ứng C2H5OH + Na

6/29/2010 3:06:52 PM

Phản ứng C2H2 +Br2

6/29/2010 3:05:39 PM

VIDEO Cấu tạo phân tử C2H4

6/27/2010 4:17:53 PM

VIDEO Cấu tạo phân tử C6H6

6/27/2010 4:17:40 PM

Phản ứng C2H5OH + CuO

6/27/2010 4:17:20 PM

MÔ HÌNH PHÂN TỬ ETILEN

6/27/2010 4:17:06 PM

Phản ứng thuốc nổ đen

6/27/2010 4:11:26 PM