dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Kĩ thuật 5

Kỷ niệm 20/11/2015

11/21/2015 1:41:43 PM

Chúc mừng 20/10 quý cô giáo

10/20/2015 5:46:40 PM

Giờ thực hành kĩ thuật

10/12/2013 11:10:39 AM

máy tính

3/16/2012 9:03:01 AM

Xe cần cẩu

3/14/2012 9:03:49 AM

Khung xe và các giá đỡ

3/14/2012 9:03:41 AM

khung sàn xe và các giá đỡ

3/14/2012 9:03:07 AM

Trang 101

3/11/2012 6:59:43 AM

Trang 103

3/11/2012 6:59:20 AM

Sàn ca bin và thùng xe tr 74

3/11/2012 6:57:36 AM

Lắp ca bin tr74

3/11/2012 6:57:13 AM

Hình 4 Mui xe và thành bên

3/11/2012 6:56:48 AM

Thành xe sau-Trục bánh xe

3/11/2012 6:52:38 AM

Xe cần cẩu

3/11/2012 6:52:09 AM

Giá đỡ cầu

3/11/2012 6:51:47 AM

Trang 78

3/11/2012 6:51:23 AM

Cần cẩu

3/11/2012 6:50:59 AM

Các bộ phận khác

3/11/2012 6:50:35 AM

Khung sàn xe và các giá đỡ

3/11/2012 6:50:14 AM

Sàn ca bin và các thanh đỡ

3/11/2012 6:49:53 AM

Máy bay trực thăng

3/11/2012 6:48:22 AM

Thân và đuôi máy bay

3/11/2012 6:47:41 AM

Sàn ca bin và giá đỡ

3/11/2012 6:47:17 AM

Lắp ca bin

3/11/2012 6:47:00 AM

Cánh quạt

3/11/2012 6:46:39 AM

Hội khỏe Phù Đổng

2/28/2012 9:02:40 AM

Hội vui xuân 2012

2/28/2012 9:02:34 AM

Hội vui xuân 2012

2/28/2012 9:02:00 AM

Hội khỏe Phù Đổng

2/28/2012 8:02:46 AM