dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Power Point

Bai giang

10/13/2013 8:35:11 AM

Chuyện "Thach Sanh- Lý Thông"

5/31/2013 2:05:59 AM

Nghe kể chuyện Cây khế

5/31/2013 2:05:15 AM

giải trí

2/1/2013 12:09:15 PM

Phim 3D Giải phóng Sài Gòn.

1/11/2013 10:01:30 AM

Bai hat

12/16/2012 2:12:21 AM

Đây thôn Vĩ dạ - Vân Khánh

3/13/2011 3:12:05 PM

HD thu âm bằng Power Point

1/21/2011 5:23:33 PM

Nhúng âm thanh vào Power point

1/19/2011 4:37:54 PM

Bài 13: Sử dụng Slide master

9/18/2010 7:09:47 AM

Bài 8: Chèn thêm Slide

9/18/2010 7:08:23 AM