dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Sinh học 12

Phượt Hòa Bình 2015

9/5/2016 2:56:00 PM

Phượt - VQG Ba Vì 2015

9/5/2016 2:30:41 PM

Phượt - Mù Cang Chải 2015

9/5/2016 2:19:33 PM

ki thuat chuyen gen

7/5/2014 3:24:10 PM

Các dạng thể lệch bội

4/12/2014 11:55:28 PM

Giảm phân lệch bội

4/12/2014 11:53:29 PM

CÁ 4 MẮT, NHÌN 360 ĐỘ

3/26/2014 10:09:12 AM

Bài tập về hoán vị gen

3/26/2014 8:03:36 AM

Quy luật phân ly độc lập

3/26/2014 8:03:19 AM

Sao chep ADN

12/22/2013 9:12:54 AM

Qua trinh dich ma

12/22/2013 9:12:50 AM

Qau trinh nhan doi cua ADN

12/22/2013 9:12:24 AM

Qua trinh tong hop protein

12/22/2013 9:12:18 AM

Qua trinh phien ma

12/22/2013 9:12:15 AM

From ARN to Protein Synthesis

11/3/2013 10:11:57 AM

Gene Control Part 2_ Eukaryotes

11/3/2013 10:11:49 AM

Gene Control Part 1_ Eukaryotes

11/3/2013 10:11:42 AM