dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Công nghệ 11

công nghệ 11 bài 23

2/18/2017 6:30:43 PM

Video tktcweb@gmail.com

10/19/2014 9:35:22 AM

Video Dong co 4 xi lanh.flv

10/19/2014 9:17:35 AM

Video Dong co 2 ki.swf

10/19/2014 9:14:55 AM

Video DC Diezen 4 ki.swf

10/19/2014 9:14:30 AM

Phan dong co dot trongBai21H211.jpg

10/19/2014 9:12:51 AM

Nguyen ly dong co 4 ki.jpg

10/19/2014 9:12:31 AM

Phan dong co dot trongBai21H211.gif

10/19/2014 9:12:15 AM

dong co 4 ki gif.gif

10/19/2014 9:11:36 AM

Bìa GA đẹp

8/20/2014 11:20:53 PM

Tham quan du lich đầu năm.

3/3/2014 12:03:58 PM

Tham quan du lich đầu năm.

3/3/2014 12:03:41 PM

Tham quan du lich đầu năm.

3/3/2014 1:03:23 AM

Tham quan du lich đầu năm.

3/3/2014 1:03:09 AM

Ảnh hoat động văn nghệ

11/27/2013 8:11:50 AM

Hoạt động NGLL

11/19/2013 11:11:50 AM

văn nghệ ngay 5/9/2013

11/19/2013 11:11:26 AM

cơ cấu PPK-xupap đặt

4/15/2013 7:53:21 AM

cơ cấu PPK-xupap treo

4/15/2013 7:52:09 AM

hoạt động của bộ vi sai-2

4/14/2013 5:55:35 PM

hoạt động của VISAI-1

4/14/2013 5:55:13 PM

PP bôi trơn cưỡng bức

4/13/2013 4:09:43 PM

PP bôi trơn vung té

4/13/2013 4:09:23 PM