dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Công nghệ 9

Thiết bị của bảng điện

3/10/2015 10:06:35 PM

ngochadrdl

3/10/2015 9:59:43 PM

mach dien cay thang

3/4/2015 4:03:11 PM

Động cơ Wankel

1/8/2015 6:08:16 PM

Hệ thống đánh lửa

1/8/2015 6:07:20 PM

Cơ cấu phân phối khí

1/8/2015 6:01:46 PM

Hệ thống bôi trơn

1/8/2015 6:00:14 PM

THCS Hải Hà 2013

10/30/2014 3:55:07 PM

THCS Hải Hà 2012

10/30/2014 3:19:04 PM

THCS Tam Quan Bắc 2014 S3

4/12/2014 12:04:21 PM

cong trai

3/14/2014 11:03:55 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:53 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:50 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:42 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:39 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:19 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:14 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:11 AM

cong trai

3/14/2014 11:03:06 AM

cong trai

3/14/2014 10:03:52 AM

cong trai

3/14/2014 10:03:46 AM

cong trai

3/14/2014 10:03:23 AM

nối thẳng

12/6/2013 9:12:14 AM

TRANG TRÍ NHÀ

8/7/2013 8:08:01 AM

Thay xich xe dap

6/10/2013 12:06:24 PM

sangkienkinhnghiemcongnghe9

5/11/2013 9:05:56 AM

sangkienkinhnghiem

5/11/2013 9:05:34 AM

Cấu tạo máy biến áp

3/29/2013 10:03:03 AM

Nối thẳng

3/29/2013 9:03:58 AM

Cầu dao

3/29/2013 9:03:49 AM

Nối rẻ

3/29/2013 9:03:30 AM

Cưa

3/29/2013 9:03:23 AM