dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 3

Đề kiểm tra học kì 1 tin 3

2/24/2017 9:43:07 AM

Giáo án tổng hợp

2/21/2017 11:13:34 AM

Giáo án tổng hợp

2/21/2017 11:10:42 AM

Giáo án tổng hợp

2/21/2017 11:09:06 AM

Luyện tập tin hoc

2/21/2017 11:03:20 AM

Giáo án tổng hợp

2/21/2017 10:53:16 AM

Giáo án tổng hợp

12/20/2016 4:28:26 PM

Chương IV. Bài 1. Tập tô màu

11/17/2016 8:30:18 AM

giao án tin học lớp 3

11/8/2016 7:23:41 AM

Chương II. Bài 2. Trò chơi Dots

10/25/2016 3:58:48 PM

Giáo án Tin học lớp 3 HKII

5/30/2016 2:39:18 PM

GA Tin Q1

5/18/2016 9:42:50 AM

Chương V. Bài 6. Luyện gõ

5/6/2016 4:04:48 PM

Chương V. Bài 7. Ôn tập

5/6/2016 4:04:23 PM

Chương V. Bài 6. Luyện gõ

5/6/2016 4:04:03 PM

123»