dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Sinh học

Cá xương

3/18/2016 7:24:22 PM

Các loại cây thuốc quý

2/17/2016 10:04:38 PM

Sản xuất Kẹo Carramel

10/21/2015 7:39:40 PM

Sản xuất jelly bean

10/21/2015 7:38:55 PM

Sản xuất bánh Gấu

10/21/2015 7:38:01 PM

Sản xuất bánh nhân mứt

10/21/2015 7:36:41 PM

Sản xuất chewing gum

10/21/2015 7:35:46 PM

Bánh Dotto

10/21/2015 7:30:12 PM

Sản xuất Donut

10/21/2015 7:28:50 PM

Sản xuất CRACKER PHOMAI

10/21/2015 7:28:47 PM

Bảo quản cá

10/21/2015 7:20:40 PM

Bảo quản tôm

10/21/2015 7:19:33 PM

Bảo quản sữa tươi

10/21/2015 7:19:25 PM

Bảo quản mía

10/21/2015 7:18:24 PM

Bảo quản cà chua

10/21/2015 7:18:03 PM

Bảo quản coffee

10/21/2015 7:16:40 PM

Bảo quản ớt

10/21/2015 7:15:17 PM

Bảo quản thanh long

10/21/2015 7:13:06 PM

Bảo quản sầu riêng

10/21/2015 7:12:34 PM

Bảo quản xoài

10/21/2015 7:11:35 PM

Bảo quản nho

10/21/2015 7:10:36 PM

BẢO QUẢN CHUỐI

10/21/2015 7:10:21 PM

Bảo quản ngô

10/21/2015 7:09:46 PM

Bảo quản thóc

10/21/2015 7:08:29 PM

Công Nghệ Lên Men: Tôm chua

10/21/2015 6:45:57 PM

Công Nghệ Lên Men: Threonine

10/21/2015 6:45:22 PM

Công Nghệ Lên Men: Thạch Dừa

10/21/2015 6:43:34 PM

Sản xuất shortening

10/21/2015 6:43:12 PM

Công Nghệ Lên Men Streptomycin

10/21/2015 6:42:56 PM