dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Học vần 1

Bài 95. oanh, oach

2/26/2017 3:10:34 PM

Bài 100. uân, uyên

2/26/2017 12:42:57 AM

Bài 96. oat, oăt

2/22/2017 12:14:48 AM

Giáo án tổng hợp

2/21/2017 3:31:35 PM

Bài 96. oat, oăt

2/16/2017 3:32:14 PM

Bài 92. oai, oay

2/16/2017 3:31:24 PM

Bài 92. oai, oay

2/16/2017 3:30:36 PM

Bài 95. oanh, oach

2/14/2017 12:13:33 PM

Bài 82. ich, êch

2/13/2017 10:11:52 AM

Giáo án tổng hợp

2/8/2017 3:32:19 PM

Bài 91. oa, oe

2/7/2017 5:15:13 PM

Giáo án tổng hợp

2/2/2017 9:32:25 PM

Bài 64. im, um

12/28/2016 5:13:28 PM

Bài 63. em, êm

12/28/2016 5:12:47 PM

Bài 62. ôm, ơm

12/28/2016 5:11:58 PM

Bài 61. ăm, âm

12/28/2016 5:11:12 PM

Bài 60. om, am

12/28/2016 5:10:25 PM

Giáo án tổng hợp

12/18/2016 4:34:54 PM

bài 19: s - r

12/6/2016 8:31:16 AM

Bài 18: x - ch

12/6/2016 8:29:15 AM

Giáo án tổng hợp

12/2/2016 4:04:55 PM

Bài 8. l, h

12/2/2016 4:03:58 PM

Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng

12/2/2016 4:03:27 PM

Giáo án tổng hợp

11/22/2016 2:31:37 PM

tập viết tuần 14 lớp 1

11/13/2016 8:30:32 PM

giáo án tập viết tuần 12

11/12/2016 9:24:11 PM

giáo án hv tuần 11

11/11/2016 9:22:17 PM

hoạt động tập thể tuần 11

11/11/2016 9:10:39 PM

Ga l1 tuân 12

11/10/2016 7:48:23 PM

Bài 34. ui, ưi

11/10/2016 10:10:07 AM

đọc sach

11/9/2016 10:32:12 AM

Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng

11/6/2016 12:53:01 PM

Bài 1. e

11/4/2016 3:52:26 PM

Bài 1. e

10/22/2016 10:59:22 AM

Bài 63. em, êm

10/18/2016 10:10:32 PM

Bài 36. ay, â-ây

10/18/2016 10:09:07 PM

Giấy ôli

10/18/2016 2:51:51 PM

Bài 26. y, tr

10/16/2016 9:27:50 PM