dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Mĩ thuật 3

Giáo án tổng hợp

2/23/2017 11:27:20 AM

Bài 24. Đề tài tự do

2/22/2017 10:14:20 AM

chu de 9

2/2/2017 2:52:14 PM

chủ đề 7 lễ hội quê em

1/16/2017 10:58:25 PM

chủ đề 8. Trái cây 4 mùa

12/11/2016 10:02:22 PM

chủ đề 6- bốn mùa

11/27/2016 9:44:44 PM

chủ đề 6 - Bốn mùa

11/26/2016 5:13:54 PM

chủ đề 5

11/4/2016 4:33:09 PM

GIÁO ÁN ĐAN MẠCH CẢ NĂM

10/18/2016 8:43:48 AM

mĩ thuật 3 1-5 đan mạch

10/11/2016 9:10:14 PM

Bài 30. Cái ấm pha trà

9/29/2016 9:49:39 PM

Mĩ thuật 3 theo PP Đan Mạch

9/29/2016 3:23:13 PM

MT_L3_T33-35

9/24/2016 7:26:32 PM

MT_L3_T24-29

9/24/2016 7:25:20 PM

MT_L3_T19-21

9/24/2016 7:24:26 PM

MT_L3_T12-18

9/24/2016 7:23:23 PM

MT_L3_T6-11

9/24/2016 7:22:26 PM

MT_L1_T1-5

9/24/2016 7:20:51 PM

bài 2. mặt nạ con thú

9/19/2016 3:06:39 PM

chủ đề 1 vẽ theo pp mới

9/14/2016 7:36:52 PM

chủ đề 1 và 2

9/9/2016 8:43:42 PM

chủ đề 1 và 2

9/7/2016 5:47:31 PM

Bài 1. Xem tranh thiếu nhi

9/5/2016 6:50:33 PM

chủ đề 1

8/31/2016 12:55:28 PM