dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 8

Giáo án tổng hợp

2/28/2017 1:18:19 PM

Giáo án tổng hợp

2/27/2017 8:53:30 AM

Kiểm tra thực hành

2/25/2017 3:59:50 PM

Tiết 52 Bài tập

2/25/2017 3:59:07 PM

Tiết 51 Bài tập

2/25/2017 3:58:41 PM

TIN HOC 8-KH I (2016-2017)

2/14/2017 9:43:31 AM

giáo án tin 8 2016

2/6/2017 10:48:24 PM

Giáo án tổng hợp

2/6/2017 10:00:49 AM

Giáo án BD HSG Tin 8

1/9/2017 9:10:52 PM

Giáo án Tin học 8 kì 2

1/7/2017 11:08:21 AM

Giáo án tin 8 2017

1/5/2017 11:12:41 AM

Giáo án tổng hợp

1/5/2017 9:36:14 AM

GIÁO ÁN TIN 8 HKI

1/2/2017 10:18:59 PM

de cuong tin hoc 8

12/22/2016 9:19:44 PM

Tin học

12/22/2016 7:16:37 PM

GIAO AN TIN 8 CHUAN

12/19/2016 9:31:34 PM

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

12/14/2016 10:03:13 PM

Bài tập

12/10/2016 10:07:15 AM

ôn tập học kì I

12/6/2016 9:16:16 AM

BÀI TẬP

12/2/2016 1:34:05 PM

KIEM TRA I TIET LAN 1 HKI

12/2/2016 1:30:26 PM

giao án tin lop 8

11/30/2016 10:20:38 AM

Giáo án tổng hợp

11/28/2016 9:56:41 PM

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/28/2016 3:14:25 PM

ÔN TẬP KIỂM TRA HKI

11/25/2016 9:51:59 AM

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/22/2016 10:58:40 AM