dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 7

Giáo án tổng hợp

2/28/2017 1:25:21 PM

Bài 5. Thao tác với bảng tính

2/13/2017 10:30:39 PM

Bài 5. Thao tác với bảng tính

2/13/2017 10:24:32 PM

kiểm tra 1 tiết lí thuyết

2/13/2017 10:10:27 PM

bài tập

2/13/2017 10:01:48 PM

Giáo án tổng hợp

2/13/2017 9:45:52 AM

Giáo án tổng hợp

2/7/2017 8:07:43 AM

Giáo án tin 7-HKI-20162017

2/5/2017 9:30:37 PM

Kiểm tra 1t

1/21/2017 5:07:37 AM