dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11

Ankin(2 tiết)

2/28/2017 11:00:58 AM

bài 29: anken

2/23/2017 10:56:10 PM

giáo án bài 30: ankadien

2/23/2017 10:42:16 PM

giáo án ankin 11 cơ bản

2/21/2017 7:13:01 AM

Bài 32. Ankin tiết 2

2/7/2017 11:15:22 PM

Bai tap ve axit sunfuric

1/3/2017 7:54:27 PM

DCH11NC TU LUAN TRAC NGHIEM

1/3/2017 7:47:02 PM

ĐỀ CƯƠNG CHUONG N-P

1/3/2017 7:31:25 PM

Hóa học và Triết học

12/23/2016 12:37:58 AM

đố vui hóa học

12/23/2016 12:31:24 AM

Bài 12. Phân bón hoá học

11/24/2016 10:32:32 AM

Bài 44. Anđehit - Xeton

11/8/2016 9:11:54 PM

Bài 29. Anken

10/27/2016 8:52:02 PM

giáo án bài photpho cơ bản

10/23/2016 11:34:14 PM

Bài 1. Sự điện li

10/19/2016 8:54:30 PM

lí thuyết hóa học 11

10/15/2016 8:27:41 PM

Bài 10. Photpho

10/15/2016 2:58:05 PM

Giáo án hóa 11 ban cơ bản

10/9/2016 2:36:36 PM

Giáo án phụ đạo Hóa 11 HKI

10/9/2016 2:35:26 PM

Bài 1. Sự điện li

9/19/2016 11:49:28 PM

Bài 2. Axit, bazơ và muối

9/2/2016 10:35:44 PM

Bài 1. Sự điện li

9/2/2016 10:31:32 PM

hóa 11 tuần 1

9/2/2016 10:22:47 PM

KIEM TRA 45 CHUONG 1 SU DIEN LY

8/31/2016 7:52:48 PM

hóa học hữu cơ 11 ST

7/7/2016 8:55:02 PM

CHUYÊN ĐỀ SỰ ĐIỆN LI

6/15/2016 5:22:30 PM

de cuong hoc ki hoa 11

6/11/2016 4:52:44 PM

Bài 40. Ancol - Tiet 1

5/23/2016 5:11:32 PM

Bài 29. Anken

4/23/2016 9:19:19 PM