dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học

Kiểm tra cuối kỳ 1.NH: 16-17

2/28/2017 10:46:13 AM

Đề KTTH 2016-2017

1/12/2017 7:58:15 AM

thi học kì 1

1/6/2017 9:33:54 PM

tin học kỳ I 2016- 2017

1/4/2017 4:18:58 PM

Đề thi tin khối 3,4,5

12/24/2016 11:28:50 PM

đề thi tin học lớp 3

12/10/2016 5:02:06 PM

Vòng 2 ta lớp 5 2016 - 2017

9/29/2016 10:08:54 AM

Đề kiểm tra mĩ thuật

7/22/2016 12:04:50 PM

bài hai-thông tin xung quanh ta

6/2/2016 3:15:03 PM

bài giảng tin lớp 3

6/1/2016 11:26:10 AM

trắc nghiệm tin học

6/1/2016 11:16:01 AM

Đề thi

5/12/2016 3:15:49 PM

ĐỀ THI TIN HỌC NĂM 2015-2016

5/8/2016 12:06:03 AM

ĐỀ THI HK 2 TIN HỌC

4/20/2016 3:19:24 PM

DE THI LOP 4

4/19/2016 6:36:44 PM

DE THI CN L3

4/19/2016 6:35:34 PM

DE THI HKII LOP 5

4/19/2016 6:34:16 PM

DE THI CN LOP 3

4/19/2016 6:33:33 PM

DE THI HKII LOP 3

4/19/2016 6:32:52 PM

đề thi cuối năm 2015 lớp 3

4/14/2016 2:34:12 PM

Đề thi Tin HKI 2014 - 2015

4/13/2016 4:30:03 PM