dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 7

tiet 53 KT 1 tiet

2/27/2017 8:38:31 PM

KHDH TIN 7 TUAN 26

2/25/2017 3:41:15 PM

KHDH TIN 7 TUAN 25

2/19/2017 1:43:32 PM

de kt tin 8

2/9/2017 10:34:58 AM

kt tin 7

2/9/2017 10:34:25 AM

KHDH TIN 7 TUAN 24

2/9/2017 6:16:40 AM

KHDH Tin 7 Tuan 23

2/2/2017 11:25:03 PM

KHDH TIN 7 TUAN 22

1/20/2017 3:36:03 PM

TU LUAN TIN 7 HKI

1/20/2017 9:23:22 AM

ĐỀ THI HKI TIN 7 TRAC NGHIEM

1/20/2017 9:22:54 AM

KHDH TIN 7 TUAN 21

1/13/2017 4:41:42 AM

đề thi tin hoc 7 HKI

1/10/2017 8:24:17 PM

KHDH Tin7 tuan 20

1/7/2017 5:45:35 AM

THI HKI VNEN SOAN RAT KY

12/29/2016 1:47:20 PM

THI GIUA HKI RAT HAY

12/29/2016 1:45:07 PM

Kiểm tra học kì 1 toán 8

12/26/2016 8:26:08 PM

KT 15 TIN 7

12/15/2016 10:38:16 AM

Kiểm tra HKI tin 7

12/15/2016 10:31:58 AM

KHDH tin 7 tuan 17

12/15/2016 8:12:43 AM

KHDH Tin 7 tuan 18

12/15/2016 8:09:01 AM

tin 7 hki

12/13/2016 9:25:43 PM

kiểm tra 1 tiêt lop 6

12/7/2016 10:17:55 PM

Đề cương tin 7

12/5/2016 8:15:40 PM

KHDH TIN 7 TUAN 15, 16

12/5/2016 5:36:43 AM

Đề thi tin học 7 kì 1

11/24/2016 2:46:13 PM

KT 1 tiết tin HK1

11/23/2016 10:33:48 PM

Đề KT 1 tiết trắc nhiệm

11/21/2016 10:21:58 PM

KHDH tin 7 tuan 13, 14

11/19/2016 2:35:26 PM