dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Vật lí 12 nâng cao

bài 14.sóng cơ - pt sóng

10/16/2016 5:10:34 PM

Bài 23. Điện từ trường

9/8/2016 10:30:15 AM

tan săc anh sang

11/3/2015 1:18:44 PM

Bài 6 Dao động điều hòa

11/11/2014 9:02:08 PM

Chuyển động của vật rắn

8/30/2014 5:49:45 PM

giao thoa song

6/24/2014 8:06:56 AM

bai 57-phan ung nhiet hach

4/24/2014 12:04:27 PM

bai 59- he mat troi

4/24/2014 12:04:06 PM

Phóng Xạ 12nc

3/31/2014 11:04:12 PM

Nhiệt hạch 12 nâng cao

3/31/2014 9:36:38 PM

Phan ung nhiet hach 12 nang cao

3/28/2014 2:03:11 PM

mau nguyen tu bo lop 12 co ban

3/25/2014 6:27:35 AM

Do Dien Tu

3/19/2014 10:48:49 PM

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

2/20/2014 10:01:54 PM

Tia X

2/6/2014 8:59:25 PM

tia X

1/16/2014 8:55:25 PM

66 Tia hong ngoai

1/11/2014 9:20:34 PM

PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

12/8/2013 7:02:20 PM

MẠCH R,L,C

11/17/2013 8:36:54 AM

Mạch R,L,C nối tiếp

11/9/2013 1:11:42 PM

Mẫu nguyên tử BO

11/6/2013 8:11:59 AM

Mẫu nguyên tử Bo

11/4/2013 10:11:10 AM

49 MAY BIEN AP

10/25/2013 10:12:00 PM

Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

7/13/2013 4:20:34 PM

song diên từ

4/19/2013 10:04:13 AM

PHAN UNG PHAN HACH

4/15/2013 8:56:17 AM