dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Chính tả 1

Tuần 2. Bàn tay mẹ

2/20/2017 7:48:48 PM

Tuần 6. Mời vào

11/27/2016 12:43:00 PM

chinh ta hoa sen

11/4/2016 10:15:31 AM

Tuần 6. Hoa sen

5/20/2016 6:46:40 PM

Tuần 3. Nhà bà ngoại

5/19/2016 7:37:08 PM

Tuần 3. Nhà bà ngoại

5/19/2016 7:09:29 PM

Tuần 3. Nhà bà ngoại

5/15/2016 1:41:25 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/4/2016 10:02:59 PM

Tuần 9. Luỹ tre

3/31/2016 10:40:28 PM

Tuần 7. Chuyện ở lớp

3/31/2016 8:04:57 PM

Tuần 6. Hoa sen

3/29/2016 2:29:46 PM

Tuần 1. Tặng cháu

3/17/2016 9:43:01 AM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

3/17/2016 9:41:14 AM

Tuần 2. Cái Bống

3/17/2016 9:40:32 AM

Tuần 3. Nhà bà ngoại

3/17/2016 9:39:12 AM

Tuần 1. Trường em

3/15/2016 10:28:09 PM

Tuần 2. Cái Bống

3/4/2016 1:40:19 PM

Tuần 10. Cây bàng

2/26/2016 9:18:23 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

10/22/2015 9:46:47 AM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

8/28/2015 4:07:50 PM

Tuần 1. Tặng cháu

8/28/2015 4:03:45 PM

Tuần 1. Trường em

8/28/2015 4:03:09 PM

Tuần 10. Cây bàng

4/10/2015 10:32:38 AM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/7/2015 8:21:59 AM

Tuần 5. Quà của bố

4/7/2015 8:21:32 AM

Tuần 6. Mời vào

4/7/2015 8:21:04 AM

Tuần 6. Hoa sen

4/7/2015 8:20:43 AM

Ngưỡng cửa

4/1/2015 8:17:28 AM

Mèo con đi học

4/1/2015 8:16:09 AM

Tuần 6. Mời vào

3/31/2015 5:03:58 PM

Tuần 6. Hoa sen

3/31/2015 5:01:43 PM

Tuần 8. Ngưỡng cửa

3/31/2015 5:00:01 PM

Bài 4 : Chính tả

3/11/2015 3:18:46 PM

Chính tả: Tặng cháu

3/1/2015 7:40:31 AM

Tuần 1. Trường em

2/28/2015 9:30:55 AM

Chính tả: Ngôi nhà

1/21/2015 3:08:13 PM

Tuần 1. Trường em

12/30/2014 8:12:10 PM

chính tả lớp 1: tặng cháu

11/3/2014 9:23:03 PM

chính tả: tặng cháu lớp 1

11/1/2014 11:20:06 PM

Chinh ta Lop 1 Tuan 30 Chuyen o lop

10/23/2014 2:09:38 PM