dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hữu cơ

đồng phân học

4/3/2013 12:28:21 PM

bài 7: hiddro va oxi

4/2/2013 3:42:06 PM

PP_giaitoanHH

8/27/2011 3:11:59 PM

tham khao

7/28/2011 8:24:54 PM

carbon

7/15/2009 10:27:16 PM

bao cao UV

5/6/2009 11:10:50 AM

bao cao UV/VIs

5/6/2009 11:05:19 AM

hoa huu co_amin

4/27/2009 4:24:47 PM

hoa huu co_axit cacboxylic

4/27/2009 4:23:13 PM

hoa huu co_cacbonyl

4/27/2009 4:19:35 PM

hoa huu co _phenol

4/27/2009 4:17:46 PM

hoa huu co _ankin

4/27/2009 4:15:44 PM

hoa huu co_dan xuat halogen

4/27/2009 4:13:53 PM

hoa huu co_ancol

4/27/2009 4:12:50 PM

Ankan 2.ppt

4/26/2009 9:15:28 PM

ankan 1.ppt

4/26/2009 9:13:12 PM

hoa huu co _ phan ung 6

4/26/2009 9:11:22 PM

hoa huu co_ phan ung 5.ppt

4/26/2009 9:09:45 PM

hoa huu co_phan ung 3.ppt

4/26/2009 9:05:16 PM

hoa huu co _phan ung 2.ppt

4/26/2009 9:01:12 PM

hoa huu co _phan ung 1.ppt

4/26/2009 8:57:26 PM

hoa huu co _ hieu ung.ppt

4/26/2009 8:54:56 PM

hoa huu co _ dong phan.ppt

4/26/2009 8:50:45 PM

hoa huu co _chuong 2_rat hay.ppt

4/26/2009 8:49:11 PM

Hô huu co _chuong 1_rat hay.ppt

4/26/2009 8:47:06 PM

Phản ứng thế

10/19/2008 10:17:56 PM

Ankan

10/18/2008 11:17:21 PM

Cộng hưởng, FMO

10/18/2008 10:52:12 PM

Hoá lập thể

10/5/2008 11:44:51 PM

alken reaction

10/5/2008 11:43:45 PM

Phản ứng trong ankin

10/5/2008 1:31:23 PM

anken

10/4/2008 6:08:30 AM

Đại cương hoá Hữu cơ

10/3/2008 6:36:55 AM

Nomenclature danh phap

10/3/2008 6:08:49 AM

Nomeclature danh phap

10/3/2008 5:32:31 AM