dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tập đọc 1

Tuần 5. Quà của bố

2/9/2017 2:44:55 PM

Tuần 2. Cái Bống

1/16/2017 9:02:07 PM

Tuần 3. Ai dậy sớm

12/18/2016 6:38:45 PM

Tuần 1. Cái nhãn vở

12/18/2016 6:36:41 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

12/18/2016 6:31:28 PM

Tuần 11. Làm anh

12/6/2016 8:20:09 AM

Tập đọc: chuyện ở lớp

11/22/2016 7:39:24 PM

Tuần 1. Tặng cháu

10/30/2016 5:26:49 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

10/23/2016 4:11:21 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

10/15/2016 9:16:57 PM

Tuần 1. Tặng cháu

10/8/2016 8:01:08 PM

Tuần 1. Tặng cháu

9/21/2016 4:33:22 PM

Tuần 9. Luỹ tre

9/18/2016 7:56:28 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

9/17/2016 9:32:31 PM

Tuần 2. Cái Bống

9/14/2016 6:11:07 AM

Tuần 9. Sau cơn mưa

6/16/2016 9:31:25 AM

Tuần 1. Trường em

5/18/2016 9:25:24 PM

Tuần 1. Trường em

5/9/2016 2:40:01 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

5/5/2016 3:06:19 PM

Đầm sen tiết 1

5/3/2016 8:20:41 PM

Tuần 9. Luỹ tre

4/23/2016 8:47:11 PM

Tuần 9. Luỹ tre

4/23/2016 9:21:11 AM

Kể cho bé nghe

4/19/2016 6:02:47 PM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/17/2016 8:53:03 PM

Tuần 2. Cái Bống

4/17/2016 8:40:12 PM

tuần 31: Đầm sen_ lớp 1

4/16/2016 8:31:31 AM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/16/2016 7:04:43 AM

Tuần 5. Ngôi nhà

4/13/2016 10:06:39 AM

Tuần 3. Ai dậy sớm

4/13/2016 10:05:14 AM

Tuần 2. Vẽ ngựa

4/13/2016 10:02:06 AM

Tuần 6. Mời vào

4/9/2016 3:07:53 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/7/2016 11:16:13 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/4/2016 10:08:21 PM

Tuần 5. Quà của bố

3/31/2016 11:56:19 PM

Tuần 3. Ai dậy sớm

3/31/2016 11:52:00 PM

Tuần 10. Cây bàng

3/31/2016 10:41:39 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

3/28/2016 4:01:48 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

3/28/2016 3:24:43 PM