dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Toán học 1

luyện tập chung trang 125

2/28/2017 2:50:13 PM

luyện tập lớp 1 trang 128

2/28/2017 2:44:01 PM

Luyện tập chung Trang 92

2/28/2017 11:31:46 AM

Các số có hai chữ số

2/28/2017 8:41:43 AM

luyện tập 130

2/27/2017 11:15:07 PM

Cộng các số tròn chục

2/26/2017 8:36:05 PM

Nhiều hơn, ít hơn

2/25/2017 4:36:08 PM

Trừ các số tròn chục

2/25/2017 2:28:59 PM

Phép cộng dạng 14+3

2/21/2017 7:11:42 PM

Luyện tập Trang 130

2/21/2017 1:18:07 PM

Cộng các số tròn chục

2/21/2017 8:04:57 AM

Cộng các số tròn chục

2/20/2017 7:58:12 PM

Các số tròn chục

2/15/2017 9:05:44 PM

Luyện tập chung Trang 125

2/15/2017 8:24:42 PM

Luyện tập chung Trang 124

2/15/2017 5:16:13 PM

Độ dài đoạn thẳng

2/14/2017 4:43:11 PM

Luyện tập Trang 82

2/14/2017 3:56:46 PM

Luyện tập Trang 122

2/12/2017 10:17:51 PM

Luyện tập Trang 121

2/9/2017 2:43:00 PM

Phép cộng trong phạm vi 7

2/7/2017 8:03:46 AM

Phép trừ trong phạm vi 7

2/6/2017 7:58:21 PM

Số 0 trong phép trừ

1/23/2017 9:27:39 AM

Số 0

1/21/2017 7:05:39 PM

Phép trừ trong phạm vi 9

1/20/2017 4:04:28 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

1/20/2017 4:03:42 PM

Giải toán có lời văn

1/19/2017 10:09:22 AM

Phép trừ dạng 17-3

1/18/2017 7:57:35 PM

Phép trừ dạng 17-3

1/18/2017 7:53:10 PM

phép cộng dạng 14 + 3

1/18/2017 3:16:57 PM

hai mươi- hai chục

1/18/2017 3:02:23 PM

phép trừ dạng 17- 3

1/18/2017 3:00:44 PM

Phép trừ trong phạm vi 7

1/16/2017 11:04:08 PM

phep cong dang 14 + 3 bac

1/16/2017 2:57:23 PM

Phép cộng trong phạm vi 6

1/12/2017 9:24:17 PM