dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Cắt may

chuyen de so mi nam co ban

1/21/2015 11:51:34 PM

Đường may tay cơ bản

11/13/2014 7:43:27 AM

Quần đùi trẻ em

11/13/2014 7:42:56 AM

sơ mi nữ cơ bản

11/13/2014 7:42:21 AM

chuyên đề sơ mi nam cơ bản

11/11/2014 11:24:53 AM

Chuyên đề nghề cắt may

9/16/2014 8:15:19 AM

gioi thieu nghe cat may

8/15/2014 8:43:30 PM

bai mo dau

10/8/2012 9:50:19 AM

su dung dung cu cat may

10/8/2012 9:48:12 AM

Bai 1: Gioi thieu nghe cat may

4/30/2012 1:42:18 PM

hoan tat vai 1-nhuom to tam

3/8/2012 8:08:59 PM

triet học

10/8/2011 12:50:06 PM

triet học

10/8/2011 12:48:20 PM

triet học

10/8/2011 12:46:19 PM

trang phuc bao ho lao dong

7/29/2011 10:28:47 AM

trang phuc bao ho lao dong

7/29/2011 10:15:20 AM

bài 4: áo sơ mi nữ

5/15/2011 4:42:46 PM

bai thao giang

3/26/2011 9:03:44 AM

Bài giảng môn DTM

12/1/2010 9:41:38 AM

cat may

10/26/2010 4:15:24 PM

enzym

10/2/2010 9:10:39 PM

Bao cao TDHQTSX1.

5/24/2010 3:46:19 PM

Thiết kế quần âu

11/9/2009 7:51:51 PM

Bài 7

10/18/2009 12:10:23 PM

Thủ Tục Mua Bán Nhà Ở

6/17/2009 10:41:30 AM

hoa hoc 8

6/12/2009 9:19:25 PM

May cửa quần

5/4/2009 10:09:55 AM

Thiết kế áo sơ quần tây

3/4/2009 3:45:29 PM

12»