dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

2/8/2017 11:35:02 AM

Tiết 15, 16. Ôn tập

12/16/2016 7:27:29 AM

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

12/9/2016 12:24:34 PM

Tiết 7. Ôn tập.

12/9/2016 10:12:55 AM

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

12/2/2016 9:07:36 AM

Học hát : Lý dĩa bánh bò

11/30/2016 8:00:22 PM

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

10/31/2016 3:53:04 PM

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

10/27/2016 7:10:13 AM

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

10/23/2016 3:11:32 PM

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

10/21/2016 10:43:18 PM

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

10/20/2016 2:33:18 PM

Tiết 21: TĐN số 5

8/26/2016 10:25:50 AM

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

6/30/2016 3:25:03 PM

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

6/30/2016 3:24:22 PM