dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

2/28/2017 12:47:21 AM

Bài 22. Thân máy và nắp máy

2/20/2017 9:58:07 AM

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

2/14/2017 3:45:56 PM

Bài 15. Vật liệu cơ khí

1/2/2017 9:00:05 AM

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

12/19/2016 10:02:17 PM

động cơ điện 1 pha

12/6/2016 8:57:22 AM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

11/9/2016 10:56:53 AM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

10/31/2016 11:26:55 PM

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

10/27/2016 7:35:40 PM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

10/25/2016 10:53:44 PM

Bài 5. Hình chiếu trục đo

10/13/2016 8:29:23 PM

Bài 5. Hình chiếu trục đo

10/13/2016 11:48:29 AM

Bài 4.Mặt cắt và hình cắt

9/18/2016 8:49:42 AM

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

9/8/2016 6:05:37 PM

Bài 9. Bản vẽ cơ khí

9/1/2016 9:28:02 PM