dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học

tài liêu tham khảo

10/30/2014 10:47:26 PM

may tinh trong doi song

10/29/2014 3:25:27 PM

HDH WINDOW

10/28/2014 9:14:57 PM

giao an toan 1

10/28/2014 5:24:47 AM

tin 11: Ôn tập chương IV

10/21/2014 12:02:16 PM

tin 11: btap va thực hành 6

10/21/2014 12:00:43 PM

tin 11: btap va thực hành 6

10/21/2014 11:59:11 AM

bai 14-15_tin 10

10/21/2014 11:34:57 AM

bai 15: làm quen với MS-Word

10/21/2014 11:12:55 AM

Mathtype 6.9

10/19/2014 7:38:35 AM

hình học 9

10/18/2014 8:36:56 AM

Netop school

10/18/2014 5:00:01 AM

Tiết 17.BÀi tập

10/17/2014 7:51:24 AM

bai 1

10/16/2014 11:56:11 PM

Phần mềm quay phim màn hình

10/14/2014 10:34:13 PM

Trò chơi đuổi hình bắt chữ

10/14/2014 6:17:50 PM

Hướng dẫn bài

10/13/2014 9:47:18 AM

Powerpoint2003

10/6/2014 9:45:54 AM

em viet bao tuong

10/3/2014 9:18:06 AM

FPC_Pascal

9/30/2014 3:10:57 PM

chup hinh nghich

9/26/2014 10:23:06 AM

bai 4_ chuột máy tính

9/24/2014 4:58:26 PM

kỹ năng thuyết trình

9/24/2014 12:03:33 AM

bai_168

9/22/2014 5:44:39 AM

bãi_148

9/22/2014 5:44:11 AM

bải8

9/22/2014 5:43:40 AM

bài8

9/22/2014 5:43:17 AM